Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

Η αμέριστη αγάπη μας για τα παιδιά μάς έκανε να οραματιστούμε…

...έναν χώρο όπου θα βασίζεται στα αναφαίρετα δικαιώματά τους, όπως αυτά έχουν οριστεί στη «Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού» που υπογράφτηκε στη Νέα Υόρκη στις 26/1/1990, την οποία η Ελλάδα με τη σειρά της, επικύρωσε με το Ν. 21101/2-12-1992.

…έναν χώρο όπου θα παρέχει ειδική βοήθεια και υποστήριξη στα παιδιά σεβόμενος την ελευθερία τους, χωρίς καμία διάκριση ιδίως εξαιτίας, της φυλής, του χρώματος, του φύλου, της γλώσσας, της θρησκείας, των πολιτικών του ή άλλων πεποιθήσεων, της εθνικής ή κοινωνικής καταγωγής, της περιουσίας, της γέννησης ή οποιασδήποτε άλλης κατάστασης.

 …έναν χώρο, όπου θεμέλιος λίθος του θα αποτελεί το δικαίωμα στην ανάπαυση και στη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών, μέσα από την ενασχόλησή τους με ψυχαγωγικά παιχνίδια και δραστηριότητες κατάλληλες για την ηλικία τους, ωθώντας τα στην ελεύθερη συμμετοχή τους στην πολιτιστική και καλλιτεχνική ζωή.

…έναν πρότυπο χώρο με κατάλληλες υποδομές και υποστηρικτικές υπηρεσίες για τη στήριξη της οικογένειας, εξασφαλίζοντας στους γονείς τον απαραίτητο ελεύθερο χρόνο εργασίας, αναζήτησης εργασίας ή ακόμα και εναρμόνισης της οικογενειακής, επαγγελματικής και προσωπικής τους ζωής.

…έναν χώρο βασιζόμενο στις αρχές της νομιμότητας, στις κατευθυντήριες οδηγίες του υπουργείου παιδείας και θρησκευμάτων περί αγωγής και εκπαίδευσης των παιδιών, στην ποιότητα και στον σεβασμό απέναντι στα παιδιά και στους γονείς τους.

…έναν χώρο όπου θα αποτελεί «το άλφα και το  ωμέγα στη δημιουργική απασχόληση των παιδιών».